MENNESKER PÅ MARS. Billedet viser, hvordan det kan se ud, hvis det lykkes at udføre bemandede missioner til Mars. (lllustration: NASA).

Bemandede missioner er udfordrende

På Mars svinger temperaturen fra 20 Co om dagen og ned til -140 Co om natten. Overfladen er gold og tør, og der er næsten ingen atmosfære til at beskytte mod den kosmiske stråling fra rummet og partikelstrålingen fra Solen. Den tynde atmosfære gør, at der ikke findes flydende vand på Mars. Vand kan kun findes som is eller damp. Og så er der et meget lavt tryk på Mars på grund af den svage atmosfære – kun cirka 1% af trykket på Jorden. Du kunne ikke overleve på Mars uden voldsom beskyttelse.

Der er heller ingen fri ilt, og du kan ikke sådan lige dyrke og skaffe mad, som vi kender fra Jorden. Den korteste tur til Mars tager omkring 6 måneder, i et lille trangt rumskib. Afstanden mellem Jorden og Mars ændrer sig nemlig hele tiden. Og når du først er kommet derop, må du vente mange måneder, før der igen er så kort afstand mellem de to planeter, at det giver mening at rejse tilbage.

 

Ekstremt risikabelt

En bemandet mission til Mars er altså et ekstremt risikabelt projekt. Ikke desto mindre er man begyndt at træne astronauter i at rejse til Mars. De har boet i en dome midt i et øde vulkansk landskab på Hawaii. Domen er på ca. 80 m2, og her har 6 astronauter ad gangen opholdt sig mellem 4 og 12 måneder.

Astronauterne i trænings-domen på Hawaii måtte bo tæt – og de var stort set ikke uden for døren. Hvis en astronaut endelig skulle ud, så var det kun for at øve sig i at komme i en tung astronautdragt og at vente i 5 minutter i et særligt kammer, hvor dragten skal trykudlignes, før man kommer ud. Det hele går ud på at efterligne, hvordan det ville være at opholde sig på Mars.

Astronauttræning på Hawaii. (Foto: NASA).
Astronauttræning på Hawaii. (Foto: NASA's Goddard Space Flight Center).

Svært at kommunikere med omverden

Man prøver at teste den svære situation, det er at være isoleret og langt væk, fra alle dem man kender. Men testen kan ikke blive helt realistisk. For her på Jorden er det jo muligt stoppe forsøget, hvis der er noget, der bliver virkelig kritisk. Det kan man ikke på Mars.

Astronauterne træner også forskellige opgaver, som minder om dem, de måske en dag kommer til at udføre på Mars. Fx har de udforsket huler i det vulkanske landskab. På Mars kan den slags huler nemlig give en vigtig beskyttelse mod den farlige stråling fra rummet. Hulerne kan også være et sted, hvor liv kan være opstået, hvis der altså er – eller har været – liv på Mars. Når astronauterne undersøger det golde vulkanske landskab på Hawaii, så kan de se, at hulerne er fulde af liv. Til gengæld er der ikke meget liv i det åbne tørre landskab. Så huler er altså et godt sted at lede efter liv.

Russisk træningsprogram

Det russiske træningsprogram handlede om at træne astronauter til missioner til Mars. Det foregik i 2007 - 2011 i nogle rum, der blandt andet skulle efterligne et rumskib. Det var især et psykologisk eksperiment, og det gav stor indsigt i de psykiske og sociale udfordringer, der opstår på en 520 dage lang rejse i et rumskib, hvor man er isoleret fra omverdenen og ikke kan stå af. I forsøget indgik tre forskellige teams, hvor der var astronauter fra både Rusland, Frankrig, Italien og Kina.

Model af forsøgs-installationen, hvor man i Rusland i 2007-2011 trænede astronauter til bemandede missioner til Mars. (Kilde: SSC RF IBMP RAS, Development and design: Oleg Voloshin).

MARS' ATMOSFÆRE. Mars’ atmosfære består næsten udelukkende af CO2, som udgør hele 96%. Der er også ganske lidt argon og nitrogen samt en række andre gasser som blandt andet methan, neon, oxygen og ozon og vanddamp. Jordens atmosfære består især af nitrogen og oxygen, som udgør henholdsvis cirka 78% og 21%. Og 1% af Jordens atmosfære består af blandt andet argon, CO2, helium, methan, neon, ozon og vanddamp. (Illustration: NASA).
Hvorfor kan du ikke bo på Mars

Hvis mennesket engang gerne vil kolonisere Mars, er det altafgørende, at vi kan finde vand på planeten. Derfor hed en af de første missioner i NASAs strategi i udforskningen af Mars også simpelthen ”Follow the water” – følg vandet.

Men det er ikke kun vand, der er vigtigt på Mars. Atmosfærens tryk er også så lavt, at mennesker ikke kan opholde sig på planeten. Trykket på Mars er kun 1% af trykket på Jorden. I dette klima er det heller ikke muligt at dyrke afgrøder eller holde dyr. Den svage og tynde atmosfære gør også, at der ikke er nogen effektiv beskyttelse mod den kosmiske stråling fra rummet og partikelstrålingen fra Solen. Denne stråling er meget farlig for mennesker og andre levende organismer.

Så udfordringerne med at bosætte sig på Mars er mange og store.