Illustrationen viser rumfartøjet Psyche, som skal i kredsløb om asteroiden 16 Psyche. Missionen skal bl.a. gøre os klogere på, hvordan Solsystemet blev dannet. Illustration NASA

DTU udstyr på NASAs Psyche-mission

Et af Psyche-missionens hovedformål er at opnå ny viden om 16 Psyche og om, hvordan asteroider og planeter som Jorden er dannet. Fartøjet har tre instrumenter, der skal udforske 16 Psyche i en særlig stor detaljeringsgrad. 

Det ene instrument er designet, udviklet og bygget på DTU Space. Det er et system med to magnetometre, der skal undersøge, om 16 Psyche har et magnetfelt, eller om der findes svage magnetiske spor af et tidligere magnetfelt. Og magnetfelter er interessante. For eksempel ville der ikke være liv her på Jorden, som vi kender det, uden et magnetfelt. Jorden er omgivet af et kraftigt magnetfelt, der skærmer mod skadelig stråling fra rummet. 

Psyche-fartøjet blev sendt op d. 13. oktober 2023. Det vil være seks år om at nå frem og gå i kredsløb om asteroiden 16 Psyche, som det skal udforske. I udviklingen af magnetometrene har DTU samarbejdet med NASA og de amerikanske universiteter MIT, Yale og Arizona State University.

Den længste rumrejse for dansk magnetometer

Det er første gang, at et dansk magnetometer sendes så langt ud i rummet som på Psyche-missionen.

De to øvrige instrumenter ombord er et kamera-system til at fotografere 16 Psyches overflade samt et instrument, som skal bestemme de kemiske elementer og grundstoffer, der findes i asteroidens overflade. 

Ved hjælp analyser af radiobølger fra Psyche-fartøjets kommunikationsudstyr vil man desuden være i stand til at bestemme asteroidens masse, rotation og gravitations-/tyngdefelt.

Missionen tester også hurtig laser-kommunikation mellem jorden og rummet over store afstande. Det er teknologi, der eksempelvis kan anvendes til fremtidige missioner til Mars.

Medarbejdere fra NASA arbejder med at gøre Psyche fartøjet klar til at blive sendt på mission. (Foto: NASA/JPL-Caltech)
ASTEROIDEBÆLTET. (Illustration: NASA).

Psyche befinder sig i Asteroidebæltet

Asteroider er himmellegemer, der er større end kometer men mindre end planeter. De kredser om Solen i Asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter.

Asteroiden 16 Psyche er godt 250 kubikkilometer stor, og den er i kredsløb om Solen cirka 500 mio. km fra Jorden.

Men rumfartøjet Psyche kan ikke flyve derud i lige linje, og skal tilbagelægge hele 3,6 mia. km., før det kan komme i kredsløb. Blandt andet flyver det forbi Mars, hvis tyngdefelt øger fartøjets hastighed, og sender det videre mod asteroiden.

Du kan finde ud af mere om Psyche missionen her i NASAs film om projektet. 

(Filmen er på engelsk uden danske undertekster).

ASTEROIDEN 16 PSYCHE er en metallisk asteroide. (Illustration: NASA/JPL-Caltech/ASU).

Rest fra voldsomme sammenstød

Man mener, at der er omkring 2 millioner asteroider i vores solsystem. Og hvorfor er lige Psyche så interessant? Det er, fordi den indeholder store mængder metal. Og det vil være det første metal-legeme, som vi mennesker nogensinde har besøgt. 

Tidligere mente man, at asteroiden 16 Psyche primært bestod af metal. Nyere data tyder dog på, at asteroiden muligvis er en blanding af metal og silikat, der er det samme materiale, som findes i glas og sand. Disse data stammer fra radarobservationer og målingerne af, hvor hurtigt asteroiden optager og udstråler varme igen. Det kalder man også asteroidens termiske inerti.

Forskere har ind til videre dannet en 3D-model af 16 Psyche ud fra radar- og optiske observationer. Men vi får først bedre informationer om, hvordan asteroiden rent faktisk ser ud, når NASAs Pcyche mission kommer tæt på.

16 Psyche er sandsynligvis en rest fra voldsomme sammenstød mellem himmellegemer, dengang Solsystemet blev dannet. Derfor kan Psyche forhåbentlig gøre os klogere på, hvordan Jordens kerne og kernerne i de 3 andre stenplaneter – Merkur, Venus og Mars – blev dannet. Noget man aldrig ville kunne undersøge her på Jorden, da man ikke kan nå ind til kernen i Jordens indre, som desuden stadig er en flydende, brandvarm metal-masse.