Banedata

Afstand til Solen

57,9*106 km

Afstand til Solen i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,387

Afstand fra Jorden (max/min)

221,9*106 km / 77,3*106 km

Kredsløbstid (længden af et år)

87 jorddøgn og 23 timer

Kredsløbshastighed

47,87 km/s

Omdrejningstid

58 jorddøgn og 15 timer

Døgnlængde

175 jorddøgn og 22 timer

Antal måner

0

Ringsystem

Nej

 

Størrelse og masse

Masse

0,3302*1024 kg

Masse i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,0553

Radius ved ækvator

2439,7 km

Radius i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,383

Rumfang

6,083*1010 km3

Rumfang i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,0562

Massefylde

5427 kg/m3

Massefylde i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,984


Tyngdekraft

Tyngdeacceleration

3,70 m/s2

Tyngdeacceleration i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,378

Undvigelseshastighed

4,3 km/s

Undvigelseshastighed i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,384

 

Atmosfære

Atmosfærisk tryk ved overfladen

10-15 bar 

Hovedbestandele af atmosfæren

Stort set ingen atmosfære

Temperatur (max./min.)

 430°C / -180°C