Banedata

Afstand til Solen

108,2*106 km

Afstand til Solen i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,723

Afstand fra Jorden (max/min)

261,0*106 km / 38,2*106 km

Kredsløbstid (længden af et år)

224 jorddøgn og 17 timer

Kredsløbshastighed

35,02 km/s

Omdrejningstid

243 jorddøgn

Døgnlængde

116 jorddøgn og 18 timer

Antal måner

0

Ringsystem

Nej

 

Størrelse og masse

Masse

4,8685*1024 kg

Masse i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,815

Radius ved ækvator

6051,8 km

Radius i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,949

Rumfang

92,843*1010 km3

Rumfang i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,857

Massefylde

5243 kg/m3

Massefylde i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,951


Tyngdekraft

Tyngdeacceleration

8,87 m/s2

Tyngdeacceleration i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,907

Undvigelseshastighed

10,36 km/s

Undvigelseshastighed i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,926

 

Atmosfære

Atmosfærisk tryk ved overfladen

92 bar 

Hovedbestandele af atmosfæren

Kuldioxid (96,5%), nitrogen (3,5%)

Temperatur (max./min.)

 465°C / 465°C