Banedata

Afstand til Solen

227,92*106 km

Afstand til Solen i forhold til Jorden (Jorden=1)

1,524

Afstand fra Jorden (max/min)

401,3*106 km / 54,5*106 km

Kredsløbstid (længden af et år)

1 jordår 322 dage

Kredsløbshastighed

24,13 km/s

Omdrejningstid

24 timer 37 minutter

Døgnlængde

24 timer 40 minutter

Antal måner

2

Ringsystem

Nej

 

Størrelse og masse

Masse

0,64185*1024 kg

Masse i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,107

Radius ved ækvator

3397 km

Radius i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,533

Rumfang

16,318*1010 km3

Rumfang i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,151

Massefylde

3933 kg/m3

Massefylde i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,713


Tyngdekraft

Tyngdeacceleration

3,69 m/s2

Tyngdeacceleration i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,377

Undvigelseshastighed

5,03 km/s

Undvigelseshastighed i forhold til Jorden (Jorden=1)

0,450

 

Atmosfære

Atmosfærisk tryk ved overfladen

6,36 mb

Hovedbestandele af atmosfæren

Kuldioxid (95,3%), nitrogen (2,7%), argon (1,6%), ilt (0,1%), kulmonooxid (0,1%)

Temperatur (max./min.)

 20°C / -140°C