Afstand til Solen​

Cirka 4.495,1 mio. km

Afstand til Jorden

Mellem 4.305,9 og 4.687,3 millioner km

Temperatur 

Gennemsnitlig temperatur ved skytoppe: -218 °C

Antal måner

27

NEPTUNS MÅNE HIPPOCAMP. Illustration af Neptuns lille måne Hippocamp, som blev opdaget af Rumteleskopet Hubble i 2013. Den er kun 36 km i diameter. Hippocamp kan være et stykke der er brækket af en meget større måne, Proteus, i forbindelse med et meteornedslag. Frem til 2019 havde man opdaget 14 måner omkring Neptun. (Illustration: NASA, ESA and J. Olmsted (STScI)).

Neptun blev fundet via matematik

Neptun er den første planet, der ikke er opdaget ved hjælp af observationer. Neptun blev opdaget via matematik. Det var variationer i Uranus’ bane, der førte til, at astronomer kunne regne sig frem til, at Neptun måtte eksistere. Og den 23. september 1846 så astronomen Johan Galle i sin kikkert, at Neptuns position passede med beregningen.

Neptun er – ligesom Uranus – en såkaldt isgigant uden en fast overflade. Den er lidt mindre end Uranus, men alligevel er den tungere. Det er fordi, Neptun indeholder flere tunge grundstoffer end Uranus.

Kraftige orkaner hærger Neptun 

De kraftige orkaner på Neptun kan let vare i op til 10 år. Og man har målt nogle af Solsystemets højeste vindhastigheder på Neptun på over 2000 km/t. Energien til de kraftige orkaner kommer fra Neptuns indre. Her bliver der produceret så meget varme, at planeten udstråler dobbelt så meget energi, som den modtager fra Solen. Noget af denne varme siver ud af Neptuns indre og skaber de kraftige vinde. Varmeudstrålingen er så stor, at Neptun har samme overfladetemperatur som Uranus, selvom den er meget længere væk fra Solen.

På det punkt er Neptun meget anderledes end isgiganten Uranus.

Mystisk magnetfelt 

Neptun har det mærkeligste magnetfelt i Solsystemet. Centrum af feltet ligger langt væk fra planetens centrum, og den magnetiske nordpol ligger tættere på ækvator end på polen. Neptun har en enkelt stor måne, der hedder Triton og 13 mindre måner. Derudover er der også nogle meget tynde ringe omkring Neptun.

 

NEPTUN. Billedet af Neptun er taget af rumfartøjet Voyager 2. Den store plet midt i billedet er en kraftig storm, Voyager målte vindhastigheder omkring pletten til over 2000 km/t. Det er de kraftigste vinde, der er målt på nogen planet. Da Rumteleskopet Hubble fotograferede Neptun i 1994, var stormen forsvundet, men en ny var til gengæld dukket op længere nordpå. (Foto: NASA/JPL).

TRITONS GEJSERE. Selv om Triton er isnende kold har den flere gejsere, der kan spy en blanding af frosset nitrogen og organiske forbindelser op i en højde på otte km. Det er de sorte spor på Tritons sydlige halvkugle, der stammer fra gejsere. (Billede: NASA/JPL-Caltech).

Neptuns store måne hedder Triton

Triton er den eneste store måne omkring Neptun. Den er desuden et af de koldeste steder i Solsystemet med en overfladetemperatur på omkring -236 ºC. Derfor var det en stor overraskelse at se en gejser i udbrud på de billeder rumfartøjet Voyager 2 sendte hjem fra Triton i 1989. Forskerne mener, at gejserne udspyr en
blanding af frosset nitrogen og organiske forbindelser.

Otte kilometer høj gejser

Gejseren kaster mørkt materiale op over månens overflade i en højde på otte kilometer. Deroppe møder materialet en kraftig vind, som folder materialet ud som en røgfane. Efter nogen tid falder det tilbage på overfladen og danner et over hundrede kilometer langt spor. Den sydlige del af månen er oversået med den slags spor. Røgfanen er overraskende, fordi trykket i Tritons atmosfære kun er en milliontedel af trykket på Jordens overflade. For røgfaner kræver typisk vind. Men når atmosfærens tryk er så svagt, kan der ikke opstå særlig store trykforskelle, som ellers er det, der her på Jorden får vinden til at opstå.

Triton er dannet i Kuiperbæltet 

Forskerne regner med, at Triton oprindeligt stammer fra Kuiperbæltet. Kuiperbæltet er en samling af asteroider, dværgplaneter og kometer der er i kredsløb om Solen – helt uden for planeten Neptun. Triton er så senere blevet indfanget af Neptun efter planetens dannelse. Tritons ankomst har højst sandsynligt fjernet et tidligere månesystem omkring Neptun. (Illustration: NASA).

NEPTUNS RINGE. Billedet viser Neptuns to hovedringe. Den yderste ring er omkring 60.000 km væk fra Neptun. Her klumper materialet sig sammen i 3 buer, der ses som lysere områder i ringen. Den kraftige bue i højre hjørne er refleksion af lys fra Neptun. Billedet er taget af Voyager 2 i 1989. (Foto: NASA/JPL).

Ringe og små måner

Neptuns ringe er langt tyndere og sværere at få øje på end Saturns, men de er der. Mellem ringene kredser en del små måner.

Neptun har et lille ringsystem, der består af nogle få tynde ringe. Der er tre smalle ringe indlejret i nogle bredere men stadig meget tynde ringe. Ringene er meget mørke, hvilket tyder på, at de består af kul og silicium blandet op med ispartikler.

Det interessante er, at den tætteste ring, Adamsringen, har klumper. Det vil sige, at nogle dele af ringen er meget tættere end resten. Man skulle ellers tro, at materialet i ringene var jævnt fordelt, men det er altså ikke tilfældet ved Neptuns ringe.

 

Neptuns små måner

Mellem Neptuns ringe kredser der en del små måner. I yderkanten af ringsystemet kredser Neptuns næststørste måne, Proteus. Den er langt mindre end planetens største måne Triton. Den tredjestørste måne, Nereid, har en meget elliptisk bane og ligger langt fra Neptun.

NEPTUNS MÅNER. Illustrationen viser banerne for flere af de måner, der kredser tæt om Neptun. Alle på nær én blev opdaget i 1989 af NASAs rumfartøj Voyager. Den sidste, Hippocamp (S / 2004 N 1), blev opdaget i 2013 ud fra billeder taget af Rumteleskopet Hubble i perioden 2004-2009 (Illustration: NASA, ESA, and A. Feild (STScI)).

VOYAGER 2. Neptun var den sidste planet, som fik besøg af rumfartøjet Voyager 2. Det skete i 1989. Herefter fortsatte Voyager 2 ud af Solsystemet. (Illustration: NASA/JPL-Caltech).

Kun én mission til Neptun

Neptun har kun haft besøg af et enkelt rumfartøj. Det var det amerikanske rumfartøj Voyager 2, som fløj forbi planeten i 1989 – og det var 12 år efter det blev opsendt i 1977.

Da rumfartøjet Voyager 2, fløj forbi Neptun opdagede det en gigantisk storm, der rasede i gasplanetens atmosfære. Neptun er sammen med Uranus de mindst udforskede planeter i Solsystemet. Begge planeter består især af is, og og kaldes derfor is-giganter.